Landstingsfullmäktige

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande församling. Ledamöterna väljs vid allmänna val vart fjärde år. Landstingsfullmäktige kan liknas vid Dalarnas riksdag eftersom det är länets enda direkt folkvalda politiska församling.

Politikerna i landstingsfullmäktige fattar beslut i strategiska och övergripande frågor, till exempel:

  • Ekonomi och budget
  • Landstingsskatt
  • Patientavgifter
  • Mål och riktlinjer för verksamheten

Landstingsfullmäktige utser ledamöter till landstingsstyrelsen, nämnder, beredningar och andra politiska församlingar som behövs för att fullgöra landstingets uppgifter. Fullmäktige beslutar även om deras organisation och verksamhet.

Landstingsfullmäktige brukar ha fem sammanträden per år. Dessa möten är öppna för allmänheten som kan gå dit och lyssna. Det går också att följa sammanträdena live via YouTube.

Se äldre sändningar från fullmäktige

Landstingsfullmäktige har 83 ledamöter och är därmed landstingets största politiska församling. I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på landstingsfullmäktige. Länk till ePolo finns i högermenyn. 

I högermenyn finns också sammanträdesdagar, handlingar och protokoll.