Kultur och bildningsnämnden

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kultur- och bildningsnämnden har ett särskilt ansvar för landstingets strategiska arbete inom kultur- och bildningsområdet och ett samlat ansvar för drift och förvaltning av landstingets skol- och kulturenheter.

Nämnden ska hålla sig informerad om och följa verksamheten i landstingets kulturstiftelser (Dalarnas museum, Dalateatern, Musik i Dalarna), Älvdalens Utbildningscentrum AB och övriga stiftelser inom kultur och bildning där landstingsfullmäktige utser representant i styrelsen.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar bland annat för:

  • Bidrag till regionala kulturverksamheter och rörelseägda folkhögskolor i Dalarna
  • Bidrag till övriga organisationer, grupper och enskilda utom handikapporganisationer
  • Konstnärlig utsmyckning av landstingets lokaler
  • Utdelning av kulturpris, kulturstipendier och utbildningsstipendier

Kultur- och bildningsnämnden har 7 ledamöter. I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på kultur- och bildningsnämnd. Länk till ePolo finns i högermenyn.

I högermenyn finns också sammanträdesdagar, handlingar och protokoll.

En folkrörelseberedning med 5 ledamöter är knuten till nämnden.