Hälsovalsberedning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hälsovalsberedningens uppgift är att förbereda frågor om hälsoval som ska tas upp och beslutas i landstingsstyrelsen.

I uppgiften ingår att:

  • Planera och följa upp hur landstinget genomfört reformen om vårdval
  • Föreslå kriterier och regler för att privata vårdgivare ska kunna starta verksamhet i länet på lika villkor
  • Satsa på information till befolkningen om utbudet av primärvård i länet och hur man gör för att lista sig hos en vårdgivare

Beredningen har inte rätt att fatta beslut men kan väcka frågor i landstingsstyrelsen.

Hälsovalsberedningen har 5 ledamöter. I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på hälsovalsberedning. Länk till ePolo finns i högermenyn.

I högermenyn finns också protokollen från beredningens sammanträden.