Funktionshinderrådet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Funktionshinderrådet är en grupp för samverkan och samråd i handikappfrågor mellan handikapporganisationerna i länet, Landstinget Dalarna och Region Dalarna.

Syftet med Funktionshinderrådet är att

  • Öka handikapporganisationernas möjlighet att påverka i alla frågor som gäller personer med funktionsnedsättning
  • Verka för att uppmärksamma handikappfrågor ur olika synvinklar i landstingsstyrelsen, övriga nämnder och förvaltningar
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning så att Landstinget Dalarna och Region Dalarna får en samlad beskrivning av behov och synpunkter från olika handikappgrupper.

Landstinget och Region Dalarna ska så tidigt som möjligt informera rådet om planer och förändringar av insatser i samhället och organisation som rör personer med funktionsnedsättning. Rådets synpunkter ska föras vidare till beslutande instans.

Handikapporganisationerna har i rådet möjlighet att arbeta för förändringar i landstingets och kommunernas verksamheter. De kan informera om och ge förslag till anpassningar av utbudet som finns för personer med funktionsnedsättning.

Rådet är remissinstans och knutet till landstingsstyrelsen.

Funktionshinderrådet har 14 ledamöter. 3 ledamöter är förtroendevalda från landstinget, 3 är förtroendevalda från Region Dalarna och övriga 8 är representanter från handikapprörelsen i länet. Dessutom ingår 3 tjänstemän i rådet.

I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på Funktionshinderrådet. Länk till ePolo finns i högermenyn.

I högermenyn finns också protokollen från Funktionshinderrådets sammanträden.

Kontakt

Vakant tjänst, rekrytering pågår av ny handikappkonsulent.
Vid frågor kontakta
Mats Rosin
Verksamhetsutvecklare Västerbergslagen
mats.rosin@ltdalarna.se