Forskningsberedningen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Forskningsberedningens uppgift är att stärka forskningens roll i Landstinget Dalarna samt verka för att forskningsresultat i ökad omfattning tas tillvara inom Landstingets verksamheter. Forskningsberedningen bereder forskningsfrågor till Landstingsstyrelsen.

Dess uppdrag är att

  • löpande följa upp den forskningsverksamhet som landstinget stöder,
  • utveckla forskningen inom Landstinget utifrån befintlig FoU-policy med fokus på områden som gynnar regionen och länets invånare och som samtidigt ger en tydlig "Dala-profil" på forskningen,
  • ge förslag på såväl omfattning som huvudinriktning på forskningsverksamheten,
  • ange inriktning för strategisk samverkan med externa parter avseende landstingets forskningsverksamhet,
  • ta fram förslag som avser att stärka tillämpningen av forskningsbaserad kunskap i den kliniska verksamheten

Forskningsberedningen har 5 ledamöter. I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på forskningsberedning. Länk till ePolo finns i högermenyn.

I högermenyn finns också protokollen från beredningens sammanträden.