Politiska sekreterare

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Alla partier som finns representerade i landstingsfullmäktige har rätt att ha en politisk sekreterare. För mandatperioden 2015-2018 finns 6,5 heltidstjänster som politiska sekreterare.

Majoriteten i landstinget (socialdemokrater, vänsterpartiet, miljöpartiet) har 2,5 tjänster och oppositionen (moderaterna, centerpartiet, liberalerna, kristdemokraterna, Dalarnas sjukvårdsparti samt sverigedemokraterna) har 4 tjänster.

Vad gör en politisk sekreterare?

De politiska sekreterarna är tjänstemän anställda i landstinget och hjälper politikerna i sin partigrupp i landstinget med det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på parti men kan vara att ta fram underlag inför sammanträden och debatter, omvärldsbevakning, skriva artiklar, motioner och interpellationer samt hålla kontakt med media, allmänheten och det egna partiet.

Nedanstående personer arbetar idag som politiska sekreterare i landstinget. Ta gärna kontakt med någon av dem om du har frågor eller synpunkter angående partiets politik.

Majoritetens politiska sekreterare

Siluett av en person och informationstext om att bild saknas.

Sofie Eriksson (S)
Telefon: 076-841 33 38
E-post: sofie.b.eriksson@ltdalarna.se  

 

Siluett av en person och informationstext om att bild saknas.

Peter Dahlgren (S)
Telefon: 072-141 79 94
E-post: peter.dahlgren@ltdalarna.se

 

Kajsa Fredholm

Kajsa Fredholm (V)
Telefon: 070-381 08 20
E-post: kajsa.fredholm.@ltdalarna.se

 

Siluett av en person och informationstext om att bild saknas.

Anna Lindström (MP)
Telefon: 072-230 54 00 
E-post: anna.lindstrom@ltdalarna.se

 

  
Oppositionens politiska sekreterare

Siluett av en person och informationstext om att bild saknas.

Jenni Sjöblom (M)
Telefon: 072-216 19 42
E-post: Jenni.Sjoblom@ltdalarna.se

 

Siluett av en person och informationstext om att bild saknas.

Mathias Westin (C)
Telefon: 073-068 23 37
E-post: mathias.vestin@ltdalarna.se

 

Birgitta Sacrédeus

Birgitta Sacrédeus (KD)
Telefon: 070-573 34 47
E-post: birgitta.sacredeus@ltdalarna.se

 

Siluett av en person och informationstext om att bild saknas.

Åsa Nilser (L)
Telefon: 070-618 26 01
E-post: Asa.Nilser@ltdalarna.se

 

Björn Hammarskjöld

Björn Hammarskjöld (DSP)
Telefon: 070-385 09 33
E-post: Bjorn.Hammarskjold@ltdalarna.se

 

 

Siluett av en person och informationstext om att bild saknas.

Anna-Lena Blomkvist (SD)
Telefon: 072-142 94 79
E-post: anna-lena.blomkvist@ltdalarna.se