Medborgarnas förslagslåda

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Du som är fast bosatt i Dalarna har nu möjlighet att påverka den politik som förs i Landstinget Dalarna. Du kan lämna egna förslag på förändringar och förbättringar inom landstingets verksamhetsområden.

Dina förslag kan handla om vad som helst som landstinget kan besluta om. Skriv ner ditt förslag i formuläret och när du är klar, klicka på knappen "Skicka mitt förslag".

Förslaget kommer sedan att lämnas över till alla partier i fullmäktige. Ditt förslag registreras i landstingets diarium, där varje medborgare har möjlighet att ta del av det. Partierna parti har därefter möjlighet att driva frågan vidare.

Du kan själv ta kontakt med de politiska sekreterarna om du har frågor som rör ditt förslag. Se länk i högermenyn.