Språktolksnämnden Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här samlar vi handlingar och protokoll från gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet.