Patientnämnden Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patientnämndens handlingar och protokoll.

På grund av sekretess är inte samtliga handlingar och bilagor tillgängliga.

2018-12-04

Handlingar

2018-10-23

Handlingar

Protokoll

2018-09-04

Handlingar

Protokoll

2018-06-05

Handlingar

Protokoll

2018-04-10

Handlingar

Protokoll

2018-02-06

Handlingar

Protokoll

2017-12-05

Handlingar

Protokoll

2017-10-24

Handlingar

Protokoll

2017-09-05

Handlingar 

Protokoll

2017-06-01

Dagordning och handlingar

Protokoll

2017-04-11

Dagordning och handlingar

Protokoll

2017-02-07

Dagordning och handlingar

Protokoll

2016-12-06

Dagordning och handlingar

Protokoll

2016-10-11 

Dagordning och handlingar

Protokoll

2016-09-06 

Protokoll

2016-06-07

Protokoll 

2016-04-12

Protokoll

2016-02-09

Protokoll