Landstingsfullmäktige

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här samlar vi handlingar och protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträden. Handlingarna publiceras en vecka innan sammanträdet och protokollen publiceras efter justering.

2017-04-24

Handlingar del 1
Handlingar del 2 - ärende 9 Landstingets revisionsberättelse för 2016, Landstingsstyrelsens förslag till beslut i ärendena 10-13 och nominering till valärende
Bilaga Årsredovisning 2016 - Verksamhetsberättelser till årsredovisning

Protokoll

 

2017-02-27

Handlingar del 1
Handlingar del 2

Protokoll
Bilagor