Handlingar och protokoll

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Ordförandeklubba med handlingar i bakgrund.

Här publiceras handlingar, protokoll och beslut från landstingets politiska församlingar.

Som regel finns handlingarna tillgängliga på vår webbplats en vecka före sammanträdet. Handlingarna innehåller ärenden som ska tas upp till diskussion och beslut

Handlingar och protokoll diarieförs och arkiveras. Det går bra att beställa en papperskopia från landstingets diarium.

I vänstermenyn kan du välja den styrelse eller nämnd du vill läsa handlingar eller protokoll från.