Utbildningsmaterial fullmäktige

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här kan du som är förtroendevald ta del av det presentationsmaterial som användes på fullmäktigeutbildningen den 14 november.

Den 1 januari 2019 bildar Landstinget Dalarna och Region Dalarna den nya regionorganisationen Region Dalarna. Men anledning av det används både begreppen ”landsting” och ”region” i materialet.

Välkomna – utbildning för förtroendevalda (pdf-fil)

Politiskt ledarskap (pdf-fil)

Fullmäktiges uppdrag och spelregler (pdf-fil)

Region Dalarnas verksamhet och organisation (pdf-fil)

Styrning och ledning – planeringsförutsättningar för Region Dalarna (pdf-fil)

Regional utveckling (pdf-fil)

Kommunikation inom offentlig verksamhet (youtube-film)

Arvoden och ersättningar (pdf-fil)

Pensionsvillkor (pdf-fil)

Miljö- och säkerhet (pdf-fil)

Regionens ekonomi (pdf-fil)

Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar (pdf-fil)

Region Dalarnas revisorer (pdf-fil)