Sammanträdesplan

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sammanträdesdagar för politiken.

Landstingsfullmäktige 2017

 • 27 februari
 • 24 april
 • 12-13 juni
 • 25 september 
 • 20-21 november

 

Landstingsfullmäktige 2018

 • 26 februari
 • 23 april
 • 11-12 juni
 • 24 september
 • 15 oktober (Extra LF för val av valberedning och råd + stiftelse)
 • 19-20 november
 • 10 december (Extra LF för valen)

  

Landstingsstyrelsen 2017

 • 13 februari
 • 10 april
 • 29 maj
 • 11 september
 • 6 november
 • 20 december (extra sammanträde kl 10.00)

Landstingsstyrelsen 2018

 • 12 februari
 • 9 april
 • 28 maj
 • 10 september
 • 5 november

 

Landstingsstyrelsens personalutskott 2017

 • 26 januari
 • 16 mars
 • 11 maj
 • 24 augusti
 • 19 oktober

Landstingsstyrelsens personalutskott 2018

 • 24 januari
 • 14 mars
 • 8 maj
 • 22 augusti

 

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017

 • 30 januari
 • 27 mars
 • 15 maj
 • 28 augusti
 • 23 oktober

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2018

 • 29 januari
 • 26 mars
 • 14 maj
 • 27 augusti

  

Fastighetsnämnden 2017

 • 15 februari
 • 3 maj
 • 28 september
 • 23 november (flyttat från 16 nov)

Fastighetsnämnden 2018

 • 28 februari
 • 26 april
 • 26 september
 • 22 november

 

Kultur- och bildningsnämnden 2017

 • 24 oktober
 • 5 december

Kultur- och bildningsnämnden 2018

 • 6 februari
 • 13 mars
 • 16 maj
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 4 december

 

 

Patientnämnden 2017

 • 7 februari
 • 11 april
 • 1 juni
 • 5 september
 • 24 oktober
 • 5 december

 

 

 

Servicenämnden 2017

 • 15 februari
 • 18 maj
 • 20 september
 • 4 december

 

Tandvårdsnämnden 2017

 • 1 mars
 • 30 maj
 • 4 oktober
 • 5 december

Tandvårdsnämnden 2018

 • 27 februari
 • 29 maj
 • 2 oktober
 • 4 december

 

Hälsovalsberedningen 2017

 •  9 mars
 • 12 maj
 • 12 oktober
 • 7 december

 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2017

 • Torsdag den 2 februari kl. 09.00-16.00
 • Torsdag den 23 mars kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 18 maj kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 14 september kl. 09.00-16.00
 • Torsdag den 2 november kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 7 december kl. 09.00-12.00

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott 2017

 • Torsdag den 19 januari kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 9 mars kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 4 maj kl. 09.00-12.00
 • Måndag den 28 augusti kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 19 oktober kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 23 november kl. 09.00-12.00

 

Nämnden för Kostsamverkan sammanträdesdagar

 • 16 februari (video)
 • 21 september
 • 8 december (video)

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 2017

 • 31 januari
 • 28 mars
 • 16 maj
 • 29 augusti
 • 24 oktober
 • 12 december

Hälso- och sjukvårdsnämnd 2018

 • 30 januari
 • 27 mars
 • 15 maj
 • 28 augusti
 • 6 november