Hjälpreda - introduktion för nyvalda politiker

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Häftet är en introduktion för dig som nyvald politiker om vad ditt uppdrag innebär samt ge dig en inblick i landstingets verksamhet och den politiska processen.

Den innehåller information om:

  • Uppgifter av intresse på landstingets hemsida
  • Politisk organisation
  • En kort beskrivning av arbetsordningen i landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen
  • Mandatfördelning efter valet 2018.