Val 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 9 september 2018 var det val till landstingsfullmäktige i Dalarna. I landstingsvalet röstar du på det parti och de politiker som du tycker ska leda Landstinget Dalarnas arbete i fyra år framöver. Landstingsvalet sker samtidigt med valet till riksdag och kommunfullmäktige.

Vad handlar landstingsvalet om?
I landstingsvalet är du med och påverkar frågor som rör dig och din vardag. Landstinget ansvar för hälso- och sjukvård men vi driver även folkhögskolor, sköter kollektivtrafiken, folktandvård, folkhälsa och kultur. Vi har cirka 8 500 medarbetare som jobbar med detta.

Landstingets högsta beslutade organ är landstingsfullmäktige med 83 politiker. Du röstar på det parti och de politiker som du tycker har bästa förslagen i olika frågor. De partier som får flest röster får flest platser i landstingsfullmäktige. I landstingsfullmäktige fattas beslut om övergripande frågor såsom verksamhetsplaner, skattesats och budget.

Vad är en skattesats och vad ger den dig?
Nästan alla som bor i Dalarna betalar skatt till landstinget. På varje intjänad hundralapp betalar du som bor och är skriven i länet 11,63 kronor i landstingsskatt, som dras tillsammans med de andra skatterna. Dessa 11,63 kronor fördelas på Landstings Dalarnas olika verksamheter och ska bidra till att människor som bor i länet ska må bra och ha ett gott liv. Hur du röstar i landstingsvalet påverkar hur dina skattepengar används.

Hur påverkas valet av att vi den 1 januari 2019 bildar en region i Dalarna?
Landstinget Dalarna och nuvarande Region Dalarna ska bilda en ny regionorganisation. Till den nya organisationen överförs också vissa delar av Länsstyrelsen Dalarnas verksamhet som rör regional utveckling. Det innebär att det regionala utvecklingsansvaret samlas i samma organisation. Den nya organisationen kommer att heta Region Dalarna.

Det betyder att du i det här valet för första gången direkt kan påverka vem som ska besluta i politiska frågor om regional utvecklingen i Dalarna. Regional utveckling handlar om frågor som påverkar hur det är att bo, leva och verka i länet, till exempel som näringslivets utveckling, länets kompetensförsörjning eller hur vi ska resa hållbart.