Utgivningsplan för tidningen Inblick

Stäng

Kontakt

Michael Marklund

Kommunikationsavdelningen

Redaktör Inblick Landstinget Dalarna Box 712, 791 29 Falun 023–49 04 92 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Preliminär utgivningsplan för Inblick under 2017.

Utgåva Manusstopp Utdelningsdatum
Nr 1 - Mars 28 februari 23 mars
Nr 2 - Juni 26 maj 15 juni
Nr 3 - Oktober 29 september 19 oktober
Nr 4 - December 17 november 7 december