Utgivningsplan för tidningen Inblick

Stäng

Kontakt

Michael Marklund

Kommunikationsavdelningen

Redaktör Inblick Landstinget Dalarna Box 712, 791 29 Falun 023–49 04 92 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Preliminär utgivningsplan för Inblick under 2016.

Utgåva Manusstopp Tryckdatum Utdelningsdatum
Nr 1 - Februari 5 februari 19 februari 27-28 februari
Nr 2 - April
(Obs! Senarelagd publicering.)
8 april 22 april 30 april - 1 maj
Nr 3 - Oktober 16 september 30 september 13 oktober
Nr 4 - December 25 november 8 december 15 december