Lex Maria-anmälan på grund av försenad diagnos

Publicerad 2 november 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

En 15-årig hockeyspelare kommer till akuten efter att tacklats in i en sarg med huvudet före. Då pojken inte visar några tecken på skador genomförs ingen röntgenundersökning. Några veckor senare visar det sig att han har fått en fraktur på en halskota. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan på grund av det inträffade.

Våren 2018 deltar en 15-årig pojke i en hockeycup i Mora och blir tacklad med huvudet före in i sargen. Ambulans tillkallas och pojken transporteras till Mora lasarett. Han undersöks på akuten i Mora, men man upptäcker inte några tecken på skada och avstår därför från röntgenundersökningar.

Tre veckor senare uppsöker pojken en vårdcentral i sin hemstad eftersom han har nedsatt funktion i höger axel. Pojken remitteras vidare till ortopeden som utreder patienten. Pojken genomgår en röntgen av halsryggen som visar en fraktur på en halskota, samt ligamentskada. Pojken har därefter regelbunden kontakt med en ryggspecialist, en ortoped, i sin hemstad.

Utredning gällande händelsen har genomförts i Mora och på pojkens hemort där det påpekas att vid högenergivåld mot nacken bör en röntgen genomföras.

– Vårdgivaren ser allvarligt på det inträffade varför en lex Maria anmälan görs, säger Eva Ohlsson chefläkare i Landstinget Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på den anmälan som vårdgivaren har skyldighet att göra till Inspektionen för vård och omsorg vid alla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada hos en patient. Detta är sedan 1 januari 2011 reglerat i Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 i 3 kap. 5 §.