Landstinget Dalarna nysatsar på opera och dans

Publicerad 18 september 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hög kvalitet, lokala aktörer och digitala lösningar står i fokus när medel till opera och dans i Dalarna ska fördelas: "Nu finns resurser att stärka dessa konstområden, både ekonomiskt och strategiskt. Detta förutsätter en ökad samverkan mellan landsting, kommuner, ideella organisationer och de professionella konstskaparna," säger Malin Lagergren, förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen inom Landstinget Dalarna.

Utredare Dag Celsing har av kultur- och bildningsförvaltningen fått i uppdrag att ge en lägesbeskrivning av och ta fram vilka möjligheter som finns för att utveckla länets opera- och dansverksamheter.

Utredningen för fram förslag på en stärkt medborgarnära opera i Dalarna. Till exempel lyfts förslag om stöd av lokalt producerad, levande opera av det slag som finns idag i till exempel Dala-Järna, Dala-Floda och Vattnäs. Möjligheten att kunna utveckla och utöka de digitalsända operor som riksorganisationen Folkets hus och parker arrangerar är ytterligare ett förslag.

– Vi ser också fram emot att diskutera digitalt utvecklingsarbete med Riksteatern. Det kan till exempel handla om opera med så kallad digital närvaro, säger Malin Lagergren, och avser det utvecklingsarbete som Riksteatern driver kring opera med närvarande sångare och orkester som spelar på distans via fiberlänk.

Utredningen förslår en infrastruktur för dansen i Dalarna. En del av denna är att landstinget med hjälp av en professionell part i länet ska stödja och aktivera nätverket av yrkesverksamma inom danskonsten i Dalarna.

– Gästspel av hög kvalitet är av stor betydelse och en viktig del i den föreslagna strukturen, säger Dag Celsing. Här kan man till exempel överväga medlemskap i Dansnät Sverige som årligen tillhandahåller ett varierat utbud av nationella och internationella dansproduktioner.

Vidare pekar Dag Celsing på att den professionella sceniska folkdansen kan bli ett profilområde för Dalarna.

– De lokala arrangörerna har stor betydelse för att dansen ska nå ut i alla delar av länet. Därför behöver vi vara lyhörda för deras behov och synpunkter, säger Malin Lagergren.

I dag har utredningen presenteras för kultur- och bildningsnämnden. De medel som finns att fördela för att utveckla professionell opera och dans i Dalarna var tidigare avsatta för Dalhalla Opera. Utredningen utgör ett viktigt underlag för skrivningarna om opera och dans i den kommande kultur- och bildningsplanen 2019-2022, som beslutas av landstingsfullmäktige 19 och 20 november.

– Jag är glad att vi nu kan involvera fler aktörer för att kunna skapa en tydligare infrastruktur för dessa konstområden, säger Malin Lagergren. Nu återstår att ta fram ett budgetunderlag utifrån utredningens förslag, som nämnden får ta ställning till inför 2019. 

Kontaktpersoner:
Malin Lagergren, förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen inom Landstinget Dalarna.  070-312 41 06
Dag Celsing, konsult, Celsing Kultur- och affärsutveckling AB. 070-635 10 06