Fler vårdplatser tillgängliga på kirurgkliniken vid Falu lasarett

Publicerad 19 september 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Den första oktober återöppnas avdelningen 11 på kirurgkliniken vid Falu lasarett: "Vi har lyckats rekrytera nya sjuksköterskor vilket gör att vi kan öppna avdelning 11 igen. Det är glädjande och ger energi till hela verksamheten," säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef vid kirurgkliniken i Falun.

Under de senaste två åren har delar av avdelning 11 periodvis hållits stängd. Svårigheter att hitta och nyanställa sjuksköterskor har gjort att kirurgkliniken i Falun tvingats dra ner på antalet vårdplatser. Under våren och sommaren har man därför valt att koncentrera verksamheten till avdelning 14 och 15, men planen har varit att under hösten öppna avdelning 11 igen.

– Sommaren har varit kritisk och personalen som jobbat har gjort en fantastisk arbetsinsats, säger Ulrika Bergvall, och fortsätter:

– Det har varit tungt, med många utplacerade patienter, men det har trots allt fungerat då hela sjukhuset har hjälpts åt. Vi har klarat av de prioriterade tidskritiska operationerna.

De nyanställda sjuksköterskorna och de som troget stannat kvar gör att avdelning 11 kan öppnas i oktober. Framåt är det viktigt att jobba med en hållbar kompetensförsörjning för samtliga yrkeskategorier.

– Det här gör att vi får bättre förutsättningar för att korta våra köer för dem som väntar på operation för till exempel urologiska besvär, gallbesvär och patienter med kärlsjuka, säger hon.

Ett långsikt arbete/projekt har också påbörjats för att kirurgklinikerna i Mora och Falun ska samverka, lära av och ha större utbyte av varandras kunnande.

– Kirurgin i Dalarna delar sina problem med andra landsting i samma storlek, säger Anders Thulin, tf divisionschef för kirurgklinikerna i Falun och Mora.

Utmaningarna handlar om att kunna säkra kompetens- och personalförsörjning och att vara med i teknikutvecklingen.

– Vårt mål är att säkerställa tillgången på god och säker kirurgi i hela Dalarna, säger Anders Thulin.