Trafikolycka väg 293, från Norr Amsberg och mot Falun

Publicerad 14 december 2017 12:06

Kommunikéen avser olycka/händelse

Trafikolycka väg 293, från Norr Amsberg och mot Falun

Totalt antal patienter som förts till mottagning/avdelning

3 st

Patient 1

 • Kön: Man
 • Ålder: Vuxen
 • Tillstånd: Lätt skadad
 • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
 • Kvar på sjukhus: Ja

Patient 2

 • Kön: Kvinna
 • Ålder: Vuxen
 • Tillstånd: Svårt skadad
 • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
 • Kvar på sjukhus: Ja

Patient 3

 • Kön: Man
 • Ålder: Vuxen
 • Tillstånd: Svårt skadad
 • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
 • Kvar på sjukhus: Ja

Kommuniké inlämnad av:

Sjiksköterska, Akutmottagning Falun, 2017-12-14