Trafikolycka centrala mora

Publicerad 01 januari 2018 03:39

Detta är en uppdaterad kommuniké

Kommunikéen avser olycka/händelse

Trafikolycka centrala mora

Totalt antal patienter som förts till mottagning/avdelning

3 st

Patient 1

 • Kön: Man
 • Ålder: Vuxen
 • Tillstånd: Oskadad
 • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
 • Kvar på sjukhus: Ja

Patient 2

 • Kön: Man
 • Ålder: Vuxen
 • Tillstånd: Lätt skadad
 • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
 • Kvar på sjukhus: Ja

Patient 3

 • Kön: Kvinna
 • Ålder: Vuxen
 • Tillstånd: Oskadad
 • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
 • Kvar på sjukhus: Ja

Övrig information:

Den lindrigt skadade blir kvar för observation de övriga två förväntas att återgå till hemmet.

Kommuniké inlämnad av:

Jonas Eriksson Leg. Sjuksköterska, Akutmottagning Mora, 2018-01-01