Seriekrock RV 70 Avesta

Publicerad 24 juni 2018 14:59

Kommunikéen avser olycka/händelse

Seriekrock RV 70 Avesta

Totalt antal patienter som förts till mottagning/avdelning

1 st

Patient 1

  • Kön: Kvinna
  • Ålder: Vuxen
  • Tillstånd: Lätt skadad
  • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
  • Kvar på sjukhus: Ja

Kommuniké inlämnad av:

Sjuksköterska, Akutmottagning Falun, 2018-06-24