Drunkningstillbud, Falun Anhöriga är ej underrättade

Publicerad 09 juni 2018 23:45

Kommunikéen avser olycka/händelse

Drunkningstillbud, Falun Anhöriga är ej underrättade

Totalt antal patienter som förts till mottagning/avdelning

1 st

Patient 1

  • Kön: Man
  • Ålder: Vuxen
  • Tillstånd: Oskadad
  • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
  • Kvar på sjukhus: Ja

Kommuniké inlämnad av:

ssk, Akutmottagning Falun, 2018-06-09