Värmevarning från SMHI – var uppmärksam på tecken på uttorkning

Publicerad 1 juni 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

SMHI går nu ut och varnar för höga temperaturer, det som i dagligt tal kallas värmeböljor. Höga temperaturer kan vara farligt för alla men särskilt sårbara är riskgrupperna: äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som har viss medicin.

Bra råd till dig som tillhör en riskgrupp eller är anhörig har Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rad-vid-varmeboljor-till-dig-dina-vanner-och-anhoriga/