Nytt lagkrav: Anlita alltid professionell tolkhjälp

Publicerad 27 september 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från 1 juli 2018 gäller nya regler för när bland annat vården ska anlita tolkhjälp. Bör har nämligen blivit ska i den nya förvaltningslagen: ”Det är inte bra om anhöriga och barn tolkar, framför allt gäller det barnen. Barn ska få vara barn,” säger Carina Johansson, enhetschef vid Tolkförmedlingen i Borlänge.

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att det idag är alltför vanligt att barn och anhöriga får lov att tolka vid vård- och myndighetskontakter. Det medför en rad problem. Barn som hjälper till och tolkar åt sina föräldrar kanske inte känner till de medicinska termerna som används, och det är inte ovanligt att föräldrarna inte vill att barnet ska känna till problemen fullt ut, utan lindar in och håller tillbaka viktig information:

– Professionella tolkar behövs för att inte äventyra patientsäkerheten och för att se till att budskapet verkligen kommer fram. De ska stå som garant för neutralitet och sekretess, säger Sirwan Bazirgan, tolk och kvalitetsutvecklare vid Tolkförmedlingen i Borlänge.

Arabiska, somaliska och persiska/dari är de vanligaste förekommande tolkspråken i Dalarna:

– Vi har tolkar så det räcker idag. Ibland kan vi behöva anlita telefontolk om det rör sig om något ovanligt språk där det bara finns någon eller några tolkar i hela landet, säger Sirwan Bazirgan.

Det har blivit vanligare med telefontolk, distanstolkning via telefon:

– Det fungerar bra, det bli en neutral situation om tolken inte befinner sig i samma rum, säger Sirwan Bazirgan.

Så säger lagen om tolkning och översättning
13 § En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.
En myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala.
Källa: Förvaltningslag (2017:900)