Ny politisk ledning i Landstinget Dalarna

Publicerad 11 oktober 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I dag blev det klart att det blir maktskifte i Landstinget Dalarna. Sex partier tar över, de kallar sig Dalasamverkan: "Det nya samarbetet har fungerat över förväntan och förhandlingarna har skett i en konstruktiv anda. Jag ser inga hinder för ett lyckat utfall i de kommande diskussionerna om budget och verksamhetsplan," säger Ulf Berg (M).

Allianspartierna – moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och liberalerna – kommer tillsammans med Dalarnas sjukvårdsparti och miljöpartiet att styra Landstinget Dalarna de kommande fyra åren.

Främre raden Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), Sofia Jarl (C), Mursal Isa (MP) och Birgitta Sacrédeus (KD). Bakre raden Ulf Berg (M) och Bo Brännström (L).

Främre raden Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), Sofia Jarl (C), Mursal Isa (MP) och Birgitta Sacrédeus (KD). Bakre raden Ulf Berg (M) och Bo Brännström (L).

Sedan valet har de politiska partierna förhandlat. MP som under föregående mandatperiod samarbetade med socialdemokraterna och vänstern har nu valt att i stället samarbeta med alliansen och DSP.

– Vi har till slut kommit överens om att bilda majoritet här i Dalarna. Från och med 1 januari blir det dessutom en region och utmaningarna kommer inte att bli mindre än de tidigare varit, säger Mursal Isa (MP) till SVT Dalarna.

– Vi prioriterar särskilt att få ordning på ekonomin och skapa en bättre arbetsmiljö så att medarbetarna inte lämnar verksamheten. Landstinget och senare Region Dalarna ska vara en attraktiv arbetsgivare som personalen söker sig till. Kan vi locka till oss mer personal och göra organisationen mer effektiv kan det bidra till fler öppna vårdplatser och minskade vårdköer, säger Ulf Berg. 

I 92 år har socialdemokraterna varit med och styrt Landstinget Dalarna.

Vad händer nu?
 På måndag den 15 oktober sammanträder fullmäktigeledamöterna i Kristinehallen i Falun. Vid detta möte ska nytt presidium – ordförande och vice ordföranden – väljas. Ny landstingsstyrelse samt nya landstings- och oppositionsråd ska utses och en ny valberedning. 
I samband med fullmäktigemötet sammanträder också nya landstingsstyrelsen för första gången. Vid detta möte tas beslut om arvodesreglemente.

Den 19-20 november sammanträder landstingsfullmäktige igen för att bland annat fastställa budgeten för 2019. Landstingsfullmäktige har som regel fem möten per år men den 10 december är det ett extra insatt sammanträde, valfullmäktige, då revisorer, ledamöter till alla nämnd- och styrelseuppdrag ska väljas.