Ny nämnd för regionala utvecklingsfrågor

Publicerad 4 september 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Som en förberedelse inför bildandet av region den 1 januari 2019 har en regional utvecklingsnämnd startat upp från och med 1 september 2018.

Den 1 januari 2019 bildar Landstinget Dalarna och Region Dalarna en ny regionorganisation. Till den nya organisationen överförs även vissa delar av Länsstyrelsen i Da­larnas verksamhet inom regional utveckling.

Alla frågor som riksdagen hänfört till det regionala utvecklingsansvaret samlas då i samma organisation. Den nya nämnden kommer från årsskiftet ansvara för dessa frågor. Nämnden ska nu påbörja sitt arbete med förberedelser och verksamhetsplanering inför ansvarsövertagandet.

Vad innebär det att ha det regionala utvecklingsansvaret?
Det handlar om att skapa goda förutsättningar för att människor kan bo, leva, trivas och verka i vår region. Då behövs utbildningsmöjligheter, arbeten, infrastruktur, ett innovativt näringsliv som står sig såväl lokalt som nationellt och inter­nationellt. Att människor ser en ljus framtid i Dalarna, det är det som ingår i att ta ansvar för tillväxt och positiv regional utveckling.

Vad har nämnden för ansvar och vilka är ledamöter?
Regionala utvecklingsnämnden kommer att ansvara för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom näringslivsutveckling, planering, infrastruktur och miljö. Nämnden har elva ledamöter. I landstingets förtroendemannaregister ePolo (extern länk) står namnen på ledamöterna, sök på Regionala utvecklingsnämnden.