Liten risk att smittas av mässlingen

Publicerad 10 januari 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Flera fall av mässling har konstaterats i Göteborg under de senaste veckorna. - Mässlingen är en allvarlig sjukdom och den mest smittsamma som vi känner till, men i Sverige är risken liten att få mässling, säger Ander Lindblom, smittskyddsläkare vid Landstinget Dalarna.

Det finns just nu inga konstaterade fall av mässlingen i Dalarna. Senast det hände var 2015 och då hade två personer smittats med mässling i utlandet.

Risken att smittas av mässlingen i Sverige är liten. Om det sker handlar det då om mindre utbrott, eftersom immuniteten bland befolkningen är väldigt god till följd av att många är vaccinerade eller har haft sjukdomen.

Utomlands däremot är risken något större då det förekommit utbrott i flera länder, även i Europa. Den smitta som sprids i Sverige kommer från personer som blir smittade utomlands, så är det även i det nu pågående Göteborgsutbrottet.

I dagsläget har inte rekommendationerna för vilka som bör vaccinera sig mot mässlingen ändrats. Huvuddelen av befolkningen som är födda före 1960 är immuna mot mässling. De flesta personer födda mellan 1970 och 1980 har fått en mässlingsvaccination i skolan och kan därför ha ett otillräckligt eller bristfälligt skydd. 1982 infördes vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka i två doser med en första dos vid 18-månadersålder. Därför har de allra flesta, som är födda efter 1981 ett bra skydd.

– Vi erbjuder alla barn i vaccinationsprogrammet mässlingvaccination, utöver det är det bra att vaccinera sig om man ska utomlands där det finns mässling, säger Anders Lindblom.

Läs gärna mer om mässlingen på 1177 Vårdguiden