Har du tagit ställning till donation?

Publicerad 9 oktober 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kom till stora entrén vid Falu lasarett, för att få information om donation. Här träffar du, fram till och med torsdag, Maria Ruth som är donationsansvarig sjuksköterska.

Maria Ruth donationssjuksköterska informerar om donation vid Falu lasarett.

De flesta människor i Sverige har möjlighet att bli organ- och vävnadsdonator. Det finns inga egentliga åldersgränser och ingen behöver avstå från att uttrycka sin vilja på grund av ålder, levnadsvanor eller sjukdomar. Man behöver inte själv avgöra om man duger som donator. Det är organens och vävnadernas kvalitet som avgör om en donation är möjlig eller inte. Sjukvården gör en medicinsk bedömning av alla som blir aktuella för donation.

Det är den avlidnes vilja angående organ- och vävnadsdonation som gäller. Därför är det viktigt att göra sin vilja känd, så att de närstående inte behöver känna osäkerhet.

Det finns tre sätt att göra sin vilja känd:                                          

 

  • Anmäl dig till donationsregistret
  • Fyll i ett donationskort
  • Informera dina närstående om ditt beslut

Du kan använda ett eller flera av dessa sätt. De är alla lika giltiga och det är den senaste uppgiften som gäller.

Vid anmälan till donationsregistret tar man också ställning till om donationen även ska gälla annat medicinskt ändamål. Detta innebär mindre blod-, vävnads- eller cellprover för medicinsk forskning om behandling av olika sjukdomar, till exempel diabetes.

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. I år är Donationsveckan förlagd till den 9–15 oktober.