Föreläsning och kunskapsdag om ätstörningar

Publicerad 28 september 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Den 12 oktober anordnas en föreläsning om ätstörningar inom idrottotten och den 9 november hålls en kunskapsdag där du får möjlighet att bygga på din kunskap om ätstörningar och hur du kan bidra till att upptäcka och bemöta problemet i ett tidigt skede.

Föreläsning: Ätstörningar inom idrotten
Välkommen till en föreläsning om ätstörningar inom idrotten den 12 oktober på Dalarnas museum.

Föreläsningen hålls av Klara Edlund verksam inom KBT Konsulterna i Uppsala och vänder sig till dig som är tränare, idrottslärare eller arbetar med barn och unga inom idrotten.

Till program och anmälan

 

Kunskapsdag: Ätstörningar
Välkommen till en dag där du får möjlighet att bygga på din kunskap om ätstörningar och hur du kan bidra till att upptäcka och bemöta problemet i ett tidigt skede.

Dagen riktar sig till ny personal inom BUP och personal som är verksamma inom skolan/skolhälsovård, ungdomsmottagningar, samtalsmottagningar för barn och unga, primärvården, fritidsverksamhet för ungdomar, socialtjänsten och andra intresserade som arbetar med barn och unga.

Till program och anmälan