Fler uppgifter när du loggar in i din journal på 1177.se

Publicerad 12 juni 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Pappa som söker sjukvårdsråd via sin dator tillsammans med sin dotter.

Från och med den 11 juni kan du se provsvar och vaccinationer när du loggar in i journal via nätet på 1177.se. Du kan se alla vaccinationer från 2012 och framåt liksom provsvar från maj 2015.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. Journalen är viktigt för att vårdpersonalen ska kunna ge dig en god och säker vård, men är också en viktig informationskälla för dig som patient. Du kan läsa din journal genom att logga in på 1177.se.

Mer information blir tillgänglig

I juni utökar Landstinget Dalarna e-tjänsten Journalen via nätet med mer information. Det innebär att du kommer att kunna se vilka vaccinationer du fått från 2012 och framåt och dina provsvar från maj 2015 (undantaget journalanteckningar från kvinnokliniken som visar anteckningar från och med april 2016). Du kan också se så kallade uppmärksamhetssignaler, till exempel om du angett några allergier.

Dina diagnoser presenteras tydligare

Redan idag kan du se vilka diagnoser du fått genom att läsa under anteckningar när du loggar in i e-tjänsten. Från och med 11 juni kommer diagnoserna att presenteras på ett tydligare och mer överskådligt sätt som en egen lista.

Om du inte vill ta del av informationen

Du väljer själv om och i så fall vilken information du vill ta del av. Om du inte vill ta del av journaluppgifter från en viss mottagning eller avdelning är det möjligt att försegla den.

Besök 1177.se/journalvianatet för att få veta mer.