Donationsveckan 2018 - gör din vilja känd

Publicerad 8 oktober 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka mellan den 8-14 oktober. Syftet med veckan är att få fler att göra sin vilja känd och ta ställning till donation av organ och vävnader.

På tisdag mellan klockan 9.00-13.00 kommer vi att finnas på plats vid huvudentrén Falu lasarett för att informera om donation av organ och vävnader.

Ditt beslut kan rädda liv
Fler än någonsin väntar på ett nytt organ och även på vävnader, men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning till donation. De flesta människor i Sverige har möjlighet att bli organ- och vävnadsdonator. Det finns inga egentliga åldersgränser och ingen behöver avstå från att uttrycka sin vilja på grund av ålder, levnadsvanor eller sjukdomar. Man behöver inte själv avgöra om man duger som donator. Det är organens och vävnadernas kvalitet som avgör om en donation är möjlig eller inte. Sjukvården gör en medicinsk bedömning av alla som blir aktuella för donation.

 

Gör din vilja känd
Det är den avlidnes vilja angående organ- och vävnadsdonation som gäller. Därför är det viktigt att göra sin vilja känd, så att de närstående inte behöver känna osäkerhet.

Det finns tre sätt att göra sin vilja känd:

  •  Anmäl dig till donationsregistret
  •  Fyll i ett donationskort
  •   Informera dina närstående om ditt beslut

Du kan använda ett eller flera av dessa sätt. De är alla lika giltiga och det är den senaste uppgiften som gäller.

Vid anmälan till donationsregistret tar man också ställning till om donationen även ska gälla annat medicinskt ändamål. Detta innebär mindre blod-, vävnads- eller cellprover för medicinsk forskning om behandling av olika sjukdomar, till exempel diabetes

 Läs mer om donation på http://www.livsviktigt.se/