Återhållsamt och successivt – det är ledord när arbetet med att byta namn och logotyp nu drar igång

Publicerad 25 september 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Igår tog landstingsstyrelsen beslut om att bytet av namn och logotyp ska genomföras återhållsamt och ske successivt över tid. Det du som medborgare möter kommer att bytas ut först. Under en övergångsperiod kommer du dock kunna mötas av båda namnen och logotyperna. Den nya regionen bildas den 1 januari 2019.

Den 23 april 2018 beslutade landstingsfullmäktige att den nya regionen ska kallas för Region Dalarna och ha en dalahäst som symbol och logotyp. Den nya logotypen är en fusion av Landstinget Dalarnas och nuvarande Region Dalarnas varumärken för att bibehålla igenkänning från de båda organisationerna och på så vis kunna genomföra en kostnadseffektiv övergång till den nya regionens varumärke. Läs mer om bakgrunden till varför logotypen ser ut som den gör i nyheten ”Den nya regionen ska kallas Region Dalarna”.             

Utbytet av namn och logotyp att genomföras kostnadseffektivt och återhållsamt
Det betyder att till exempel personalkläder, patientkläder, bad- och bäddtextilier kommer att bytas ut succesivt över tid, i samband med utbyten på grund av slitage. Detta innebär en flerårig utbytesplan där den gamla logotypen fasas ut och den nya in vilket sparar på miljön och håller kostnaderna nere.

Det som möter dig som medborgare kommer att bytas först 
De skyltar som sitter på våra vårdcentraler, sjukhus, lasarett och centrala administrativa byggnader kommer att bytas först, andra skyltar byts efter hand. Omskyltning kommer att påbörjas redan före årsskiftet 2018/2019. De skyltarna som sitter inuti husen kommer att bytas ut löpande över tid.

Webbplatsen får ny adress www.regiondalarna.se
Den 1 januari 2019 kommer vi att byta webbadress från den befintliga www.ltdalarna.se till www.regiondalarna.se .