Åldersgränsen i 1177 Vårdguidens e-tjänst Journalen sänks från 18 år till 16 år

Publicerad 30 oktober 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 1 november sänks åldersgränsen från 18 år till 16 år för att kunna ta del av sin journal genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ålderssänkningen är det första steget i processen att införa det nya ramverket för Journalen via Nätet.

Det nya ramverket har tagits fram av Inera tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Målbilden är tydlig, alla invånare från 16 år ska ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård.

Forskning och utvärderingar visar att de patienter som får tillgång till sina journaler vill veta så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. När patienterna blir mer pålästa om sin egen hälsa får de en ökad kunskap om sin hälsosituation, ökad kontroll över sin vårdsituation och en ökad upplevelse av delaktighet. Med den nya åldersgränsen får ytterligare en grupp möjlighet att ta del av den nytta som Journalen via Nätet ger.

Datainspektionen har tidigare bedömt att barn från ungefär 15 år själva kan råda över frågor om sekretess och samtycke till personuppgiftsbehandling. Praxis i stora delar av hälso- och sjukvården utgår också ifrån att unga från ungefär 13–15 års ålder kan hantera sina egna ärenden och kan behöva få sin integritet skyddad. Därför har åldersgränsen nu satts vid 16 år, men för 13–15-åringar kan fortfarande varken vårdnadshavaren eller ungdomen själv komma åt journalerna med automatik. Det finns dock möjligheter för vårdgivaren att efter en mognadsbedömning låta även den gruppen få tillgång till sin journal, alternativt att ge vårdnadshavaren en förlängd tillgång till barnets journal.

Mer information
Jessica Bergs, hälso- och sjukvårdsenheten Landstinget Dalarna, e-post  jessica.bergs@ltdalarna.se