Otto och Karolina Larsons stipendiefond

Stäng

Kontakt

Sven-Erik Olsson

Assistent

Landstinget Dalarna, Ekonomienheten Box 712, 791 29 Falun 023-49 01 05 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Otto och Karolina Larsons stipendiefond erbjuder ett stipendium för eftergymnasiala studier vid Alexandria Technical College i Minnesota, USA. Stipendiet bekostar avgifter för två terminers studier samt boende. Två terminer med godkänt studieresultat ger förtur vid eventuell ansökan om ytterligare två terminers studier.

Frågor angående svensk värdering av amerikansk högskolepoäng hänvisas till skolverket.

AlexTech är en skola med mer än 50 praktiska och teoretiska program med inriktning på mekanik, byggnadskonstruktion, datateknik, ekonomi och marknadsföring med mera. Information om skolan och dess många utbildningslinjer finns att söka på www.alextech.edu.

Inez Larson Pulver (1915-2002) var född i Nelson, Minnesota av föräldrar som utvandrat från Lima i Västerdalarna. Efter studier kom Inez under en stor del av sitt yrkesliv att arbeta för den amerikanska utrikesförvaltningen såväl i USA som på olika platser i världen.

Hon gjorde genom åren otaliga resor till föräldrarnas födelsebygd i Lima. Och till minne av föräldrarna Otto och Karolina (Eriksson) Larson, som enligt Inez aldrig gavs möjlighet till egna studier, instiftade hon detta stipendium. Enligt Inez Larson Pulvers sista vilja ska stipendiet erbjudas ungdomar i Dalarna med förtur för elever från Lima socken i Malung/Sälens kommun.

Välkommen med din stipendieansökan!

Bifoga begärt intyg eller betygskopior. Tyvärr kan vi inte returnera dem.

Ansökan

Ansökan ska vara landstinget tillhanda senast (tidpunkt kommer senare) och skickas till

Landstinget Dalarna
Otto och Karolina Larsons stipendiefond
Box 712
791 29 Falun

Kontaktperson

Sven-Erik Olsson
Redovisningsenheten
Telefon: 023-49 01 05
E-post: sven-erik.olsson@ltdalarna.se