Wilhelm och Fredrika Falks donationsstiftelse

Stäng

Kontakt

Sven-Erik Olsson

Assistent

Landstinget Dalarna, Ekonomienheten Box 712, 791 29 Falun 023-49 01 05 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsstyrelsen, Landstinget Dalarna, förvaltar Wilhelm och Fredrika Falks donationsstiftelse.

Räntemedlen skall enligt donationsbestämmelserna användas i syfte att framför allt "genom understöd i form av skollovskolonier, till sanatorier eller annan av läkare föreslagen vård av tuberkulöst sjuka såsom tillfälligt bidrag åt sådan behövande, äldre och yngre, av vad stånd det vara må, inom Dalarnas län, dock att såsom villkor härvidlag gälla att understöd från dessa fonder ej får förekomma i fall där ansvars- och försörjningsplikt åligger kommun eller bolag, eller enskild i goda ekonomiska förhållanden varande person. Någon del av räntemedlen kan även användas som understöd åt verklig medellös, välartad person i och för hans eller hennes utbildning till tjänst eller yrke, varav han eller hon kan finna bärgning åt de sina".

Det för året disponibla beloppet är cirka 4 000 kronor.

Ansökan om bidrag med sociala nämndens eller handläggares yttrande insänds till:

Landstinget Dalarna
Huvudkontoret
Box 712
791 29 Falun

Utdelningen sker på donatorns födelsedag 20 december.Ange "Wilhelm och Fredrika Falks donationsstiftelse".