Stugfonden

Stäng

Kontakt

Sven-Erik Olsson

Assistent

Landstinget Dalarna, Ekonomienheten Box 712, 791 29 Falun 023-49 01 05 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Falu lasaretts sköterskeförenings fastighet såldes 1992. Pengarna från den försäljningen överfördes till stugfonden som därmed bildades.

Stipendium kan sökas av legitimerade sjuksköterskor verksamma i Dalarnas län - med företräde för verksamma i Falun - för utvecklingsarbete inom den direkta patientomvårdnaden. Utvecklingsarbetet ska inte ingå i reguljär utbildning och stipendiet gäller inte heller för arbeten gjorda av grupper.

Ansökan ska innehålla personuppgifter, avsedd användning av stipendiet, ändamål, beräknade kostnader, ev. tidigare erhållna stipendier i samma utvecklingsarbete.

Stipendiet annonseras i mars/april i Vårdförbundets tidning, då tid för ansökan anges.

Ansökan skickas till:

Anne-Marie Henryson
Tegelvägen 10 B
791 35 Falun
Tel 023-163 97