August W Danielssons stiftelse

Stäng

Kontakt

Sven-Erik Olsson

Assistent

Landstinget Dalarna, Ekonomienheten Box 712, 791 29 Falun 023-49 01 05 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avkastning enligt donatorns önskemål skall utdelas till:

"En eller flera personer som gjort sig känd för hederlig vandel, djup religiositet samt för humanitär verksamhet, men som själv befinner sig i mindre goda ekonomiska omständigheter. Varje person kan endast en gång komma i åtnjutande av bidrag från fonden. Såväl män som kvinnor kan komma ifråga, men de måste vara bosatta inom Dalarnas län och i huvudsak ha utfört sin verksamhet enligt ovan nämnda syften därstädes."

Av Landstinget Dalarna vald styrelse hemställer härmed om förslag på personer, lämpliga att erhålla utdelning ur fonden. Förslag bör åtföljas av personbeskrivning samt Er uppfattning i vad mån de fyra grundkriterierna hederlig vandel, humanitär verksamhet, djup religiositet samt mindre goda ekonomiska omständigheter är uppfyllda.

Disponibla medel för utdelning uppgår till totalt 21 000 kronor.

I styrelsen för stiftelsen ingår landstingspolitikerna Suzanne Lazar (s), Håkan Berggren (m) och släkting till donatorn, Ingmar Danielsson.

Förslag oss tillhanda under adress:

Landstinget Dalarna
August W Danielssons stiftelse
Box 712
791 29 Falun