Anna och Arvid Fahlcrantz testamentsstiftelse

Stäng

Kontakt

Sven-Erik Olsson

Assistent

Landstinget Dalarna, Ekonomienheten Box 712, 791 29 Falun 023-49 01 05 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Anna & Arvid Fahlqrantz testamentsstiftelse som bildades 1944 har till ändamål att förräntningen av kapitalet skall användas till betalning för sjukvård vid Falu lasarett.

Stadgar för stiftelsen:

"Stiftelsen erhöll permutation 1984 och avkastningen på kapitalet skall därefter användas till betalning av kostnader för sjukvård vid Falu lasarett för obemedlade köpmän i Falu stad eller deras anhöriga, dock inte i de fall där kostnaderna skulle betalats av stat eller kommun. I den mån behov inte föreligger för sådana personer får avkastningen användas för andra behövande i Falu kommun".

Förslag oss tillhanda under adress:

Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Falun