Utbildning och information

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bild på tre lås i cyberrymden.

En betydelsefull del i informationssäkerhetsarbetet är utbildning och information. Det är viktigt att alla är medvetna om de hot och risker som informationen kan utsättas för.

Datorstödd informationssäkerhets-utbildning DISA är MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare. Syftet med DISA-utbildningen är att på ett enkelt sätt höja nivån på informationssäkerheten inom en organisation genom att säkerställa att samtliga medarbetare har förståelse för grunderna med informationssäkerhet.

Utbildningen vänder sig till alla på en arbetsplats och kan användas som introduktion för nyanställda, vikarier, konsulter och annan inhyrd personal.

Hur får man tillgång till DISA?

DISA kan genomföras direkt på webben utan att laddas ner. Länken till webbutbildningen hittar du i kolumnen till höger på denna sida.