Standarder

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bild på tre lås i cyberrymden.

Standarder är centrala i ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. De anger krav och riktlinjer som är användbara för alla typer av organisationer. Verksamheter får möjligheter att arbeta utifrån beprövade erfarenheter och då enklare skapa förutsättningar för bättre säkerhet.

Ledningssystem

I Landstinget Dalarna pågår projekt med ett gemensamt ledningssystem för säkerhet, i vilket informationssäkerhet ingår. Ledningssystemet-arbetssättet för informationssäkerhet byggs i hög grad upp på den internationella standarden, i ISO 27000-serien.