Säkerhet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bild på tre lås i cyberrymden. Någon knappar in sin kod för att öppna låst dörr.Skylt som varnar för högspänning. Ledningsstolpe mot mörka moln.

Landstinget Dalarna skall tillhandahålla en säker och trygg miljö för patienter, anställda och allmänhet. Ingen ska behöva känna sig osäker eller orolig för sin personliga säkerhet vid landstingets olika verksamheter. Säkerhetsarbetet utgår från landstingets säkerhetspolicy.

Säkerhetsfrågor är strategiska till sin natur och hanteras på landstingets ledningsnivå. Det strategiska säkerhetsarbetet drivs av Säkerhetsråd, Säkerhetschef samt Säkerhets- och miljöavdelningen.

Det operativa säkerhetsarbetet är ett ansvar för verksamhetsansvariga och anställda på alla nivåer i landstingets förvaltningar. Till sin hjälp finns stödfunktioner på central nivå samt ute i respektive förvaltning.

Landstingets säkerhetsarbete bedrivs systematiskt och berör både politiker, chefer och samtliga medarbetare. I arbetet ingår bland annat att:

  • Analysera, värdera och åtgärda oönskade händelser
  • Dra lärdom av inträffade förluster, störningar och skador
  • Säkerställa att beredskap finns för att mildra effekterna av förluster, störningar och skador
  • Öka riskmedvetenheten i landstinget och se till att säkerhetsfrågor kommer in tidigt i all planering
  • Samverka med myndigheter och organisationer

Illustration av Säkerhetscirkeln