Frågor och svar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
  • Vad hände med storregionfrågan?

  • Regionkommun istället för storregion?

  • Vad är en regionkommun?

  • Hur går ansökan om att bilda regionkommun till?

  • Vem beslutar om att bilda regionkommun?

  • Regionkommuner i andra landsting och regioner i landet?

  • Hur påverkar en regionkommunbildning organisationerna Landstinget Dalarna och Region Dalarna?

  • Vad innebär regionkommunbildning för allmänheten?

  • Vem arbetar med regionbildningen?