Frågor och svar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
 • Vad hände med storregionfrågan?

 • Hur ser regionbildningsprocessen i Sverige ut?

 • Hur går ansökan om att bilda region till?

 • Vem beslutar om att bilda region?

 • Vad innebär regionbildning?

 • Vad innebär regionbildning för allmänheten?

 • Hur påverkar en regionbildning organisationerna Landstinget Dalarna och Region Dalarna?

 • Vem arbetar med regionbildningen?

 • Hur har regional ledning sett ute genom historien?

 • Vad innebär det regionala utvecklingsansvaret?

 • Vad händer nu i regionbildningsprocessen?