Om projekt regionbildning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

​Ett projekt för regionbildningsarbetet startades 2017-09-01.

Projektets syfte är att göra de förberedelser som behövs i form av utredningar och framtagande av beslutsunderlag som krävs för att bildandet av en region ska kunna genomföras fullt ut som planerat 1 januari 2019.

Arbetet ska bedrivas gemensamt av Landstinget Dalarna och Region Dalarna och i god dialog med våra intressenter. Vi ska tillsammans skapa en livskraftig och hållbar region för invånarnas bästa. Projektet kommer att avslutas 2019-02-28.

 Projektplan regionbildning 2019 (pdf, 10 sidor)

Regionbildningsprocessen delas upp i olika uppdrag
För att hantera en så här stor process har arbetet delats in i en rad olika uppdrag som fördelas till sakkunniga medarbetare och politiska arbetsgrupper. Uppdragens effektmål är att verksamheterna ska kunna fortsätta bedrivas utan avbrott och stora störningar vid regionbildningen.

Exempel på uppdrag är bland annat etablering av nya nämnder, verksamhetsöverföring som leder till personalövergång för medarbetare från Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarna, upphandlingsfrågor och IT-frågor för den nya regionen. Man ska också ta fram förslag på verksamhetsplattform för arbetet inom välfärdsområdet samt för regionalt utvecklingsarbete 2019 och framåt.

Uppdrag

1. Förslag till ny tjänsteorganisation centralt utifrån ny politisk organisation och ”övertagande” av verksamheter inom regional utveckling och kollektivtrafik.​
2. ​Förslag till styrmodell för den nya regionen.
3. ​Övertagande av ansvar, ekonomiska resurser och personal från Länsstyrelsen.
4. ​Verksamhetsövergång och därmed personalöverföringar från Region Dalarna och Länsstyrelsen.
5. ​Förbereda avveckling av Region Dalarna.
6. ​Beskriva frågor och innehåll i samverkan mellan kommunerna och regionen, i tillägg till det som redan gjorts kring formerna.
7. ​Förslag till innehåll i samverkan mellan regionen och länets kommuner.
8. ​Förslag och verksamhetsplattform för arbetet inom välfärdsområdet 2019 och framåt.
9. ​Förslag och verksamhetsplattform för regionalt utvecklingsarbete 2019 och framåt.
10.​ ​Uppstart för föreslagen regional utvecklingsnämnd. ​
​11. ​Föreslå de nya nämndernas reglementen och delegationsordningar. ​
​12a. ​Utreda diarium för de nya ansvarsområdena
12b. ​Utreda arkiv för de nya ansvarsområdena. ​
13. ​Utreda hur överförande av öppna ärenden från Länsstyrelsen och Region Dalarna ska gå till. ​
14. ​Utreda IT-frågor för den nya regionen.  ​
15. ​Utreda ekonomifrågor för nya regionen. ​
​16a. ​Utreda fastighetsfrågor för den nya regionen. ​
16b. ​Utreda lokalfrågor för nya regionen (placering medarbetare). ​
17. ​Utreda upphandlingsfrågor för nya regionen.
18. ​Utforma och genomföra utbildningsplan för tjänstemän och politiker inför nya regionen.
19a. Utreda webbutveckling för den nya regionen. ​
19b. ​Varumärke för den nya regionen. ​
​20. ​Anpassning av HSA-katalogen.
​21. ​Etablering av föreslagen regional utvecklingsförvaltning ​
​22. ​Etablering av eventuellt kommunförbund.
​23. ​Riskanalys. ​