Regeringen överlämnar proposition om regionbildning till riksdagen

Publicerad 6 april 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Regeringen har idag överlämnat en proposition: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar till riksdagen. Propositionen innehåller förslag om att alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019.

Det innebär att regeringen lämnat som förslag till riksdagen att man ska godkänna Dalarnas och de 6 andra länens (Västerbotten, Värmland, Stockholm, Södermanland, Kalmar och Blekinge) ansökan om att få bilda region 2019.

Riksdagen beslutar senare under våren om regionbildning ska genomföras i de återstående länen.

 

Läs proposition: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar till riksdagen (risdagen.se)