Det blir ingen Region Svealand – Landstinget Dalarna arbetar vidare för en länsregion

Publicerad 25 november 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det blir inget bildande av Region Svealand där Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland, Södermanland och Örebro län föreslagits ingå. Detta meddelar Civilminister Ardalan Shekarabi då stödet som krävs från riksdagspartierna inte finns för att gå vidare med regionreformen.

– Det är tråkigt, men det är något som vi har haft på känn. Vi bedömer att storregionfrågan är borta som alternativ för en överskådlig framtid, säger landstingsrådet Gunnar Barke (S). 

Fortsatt samarbete mellan länen kommer att bedrivas i frågor som rör såväl hälso- och sjukvård som de olika verksamheterna inom området regional utveckling.

-Samarbetet som etablerats i och med storregionfrågan ska vi naturligtvis bevara och utveckla då vi ser ett fortsatt behov av länsövergripande samarbete för att ha god välfärd. Vi blickar nu framåt och går vidare med bildandet av en länsregion, säger Gunnar Barke (S). 

Bildandet av en länsregion skulle innebära att Landstinget Dalarna, nuvarande Region Dalarna och länsstyrelsens frågor inom området regional utveckling läggs samman. Ansökan om länsregion sker genom att Landstingsfullmäktige beslutar och lämnar in ansökan senast i september två år innan bildandet av regionen.