Ansökan, remisser och beslut

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På den här sidan har vi samlat all dokumentation i form av remisser och beslut.

Kommunremiss om regionbildning i Dalarna
Våren 2017 skickades förslaget om regionkommunbildning på remiss till länets 15 kommuner samt till Region Dalarna. I remissen efterfrågades om respektive kommun tillstyrker att landstingsfullmäktige beslutar om att ansöka om regionkommunbildning i Dalarna 2019. Ett kunskapsunderlag skickades med remissen.

Kommunremiss följebrev (PDF, 3 sidor)
Kommunremiss kunskapsunderlag (PDF, 12 sidor)

Sammanställning av remissvar om regionbildning i Dalarna 
Remissammanställning av kommunremiss (PDF, 3 sidor)


Landstinget Dalarnas ansökan om att få bilda region i Dalarna
I september 2017 beslutade politikerna i landstingsfullmäktige att säga ja till att ansöka hos regeringen om att få bilda en region i Dalarna.

Landstingsfullmäktiges beslut om att ansöka om regionbildning (PDF, 6 sidor)

Landstinget Dalarna skickade sedan in en ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed också få bilda region till regeringen.

Landstingsfullmäktiges ansökan till regeringen om att få bilda region (PDF, 2 sidor)


Landstinget Dalarnas remissvar på regeringskansliets departementsskrivelse
I december 2017 skickade regeringskansliet en departementsskrivelse om regionbildning i Dalarna på remiss till aktörer i länet.

Landstinget Dalarnas remissvar på departementsskrivelsen (PDF, 2 sidor)


Regeringens proposition om regionbildning
I april 2018 lämnade regeringen över en proposition: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar till riksdagen. Propositionen innehåller förslag om att alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019.

Läs proposition: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar till riksdagen (www.riksdagen.se)


Riksdagen beslutar att låta Dalarna bilda en region
I juni 2018 beslutade riksdagen att Dalarna får bilda en region i länet den 1 januari 2019.

Läs beslutet: Det regionala utvecklingsansvaret blir enhetligt i hela Sverige KU46 (www.riksdagen.se)