Regionbildning i Dalarna

Regionbildning innebär att det bildas en ny och ändamålsenlig samhällsorganisation på regional nivå som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning.

Se mer, Frågor och svar
  • 1

Regionbildning Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Landstinget Dalarna och Region Dalarna arbetar tillsammans med bildandet av en region i Dalarna 2019. De flesta länen i Sverige har redan bildat regioner och endast ett fåtal län återstår, däribland Dalarna.

Den 1 januari 2019 är det dags. Landstinget Dalarna och nuvarande Region Dalarna förenas då och bildar tillsammans den nya regionorganisationen Region Dalarna. Riksdagen fattade beslutet om regionbildningen den 19 juni och från årsskiftet är det alltså den nya organisationen som ansvarar för exempelvis sjukvården i länet och beslutar i regionala utvecklingsfrågor.

Frågor som påverkar hur det är att bo, leva och verka i länet samlas därmed i en ändamålsenlig och politiskt styrd regionorganisation. Huvudsyftet med regionbildningen är att stärka och utveckla Dalarna. Det här är något vi inte kan göra själva och därför samarbetar vi med många aktörer i och utanför länet. Tillsammans formar vi som bor och verkar här regionens framtid och den nya organisationens uppgift är att skapa goda förutsättningar för detta.

Hur påverkar bildandet av region mig som invånare?

På kort sikt kommer du inte att märka så stor skillnad. Behöver du söka vård gör du det på samma sätt som tidigare. Men på längre sikt kommer hälso- och sjukvården att kunna utvecklas och förbättras. Det ska bli lättare för medborgarna att hitta rätt kontakt på regional nivå.

Nyheter