Dalahästar, med en grön dalahäst i fokus.

Regionbildning i Dalarna

Regionbildning innebär att det bildas en ny och ändamålsenliga samhällsorganisation på regional nivå som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning.

Se mer, Frågor och svar
 • 1

Regionbildning Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna och Region Dalarna arbetar tillsammans med bildandet av en region i Dalarna 2019. Idag har de flesta länen i Sverige redan bildat regioner och endast ett fåtal län återstår, däribland Dalarna.

Den 1 januari 2019 är det dags. Landstinget Dalarna och Region Dalarna ska då förenas och tillsammans bilda en ny regionorganisation. Från årsskiftet är det alltså inte längre Landstinget Dalarna som ansvarar för exempelvis sjukvården i länet och det är inte längre Region Dalarna som beslutar i regionala utvecklingsfrågor. De uppdragen ligger då i den nya organisationen.

Frågor som påverkar hur det är att bo, leva och verka i länet samlas därmed i en ändamålsenlig och politiskt styrd regionorganisation. Huvudsyftet med regionbildningen är att stärka och utveckla Dalarna. Det här är något som vi inte kan göra själva och därför samarbetar vi med många aktörer, i och utanför länet. Tillsammans formar vi, som bor och verkar här, regionens framtid och den nya organisationens uppgift är att skapa goda förutsättningar för detta.

Bildandet av region är planerat till 2019

En regionbildning i Dalarna kan som tidigast börja gälla från 1 januari 2019. En region bildas inom länets gränser och godkänns av regeringen.

Vad händer nu?

Landstingsfullmäktige skickade 25 september in en ansökan om att bilda region till regeringen. I april väntas regeringen lägga en proposition om Dalarnas och de övriga sex länens vilja att få bilda region till 2019. Under juni tar riksdagen beslut om regionbildning ska genomföras i de återstående sju länen.

Om ansökan går igenom bildas en region i Dalarna från den första januari 2019. Läs mer om tidsplanen för regionkommunbildningsprocessen

Nyheter

 • Dalarna får bilda region 2019

  Idag gav riksdagen Dalarna klartecken - den 1 januari 2019 bildas en region i länet.

 • Den nya regionen ska kallas Region Dalarna

  Det beslutade landstingsfullmäktige den 23 april. Där fastställdes även förslaget på logotyp och visuellt identitet för den nya regionorganisationen som bildas den 1 januari 2019.

 • Regeringen överlämnar proposition om regionbildning till riksdagen

  Regeringen har idag överlämnat en proposition: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar till riksdagen. Propositionen innehåller förslag om att alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019.

 • Regeringskansliet föreslår att Dalarna ska få bilda region 2019

  Regeringskansliet har skickat en departementsskrivelse på remiss om regionbildning i Dalarna till aktörer i länet. Beslut om vi får bilda egen region i Dalarna väntas komma under våren 2018.

 • Ja till ansökan om att få bilda region

  Landstinget Dalarna har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed också få bilda region, som hanterar såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling. Landstinget Dalarna och Region Dalarna förbereder sig nu för bildandet ...