Regionalt och internationellt arbete

Stäng

Kontakt

Gösta Andersson

Regionsamordnare

Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun Skicka epost

Nils-Åke Norman

Ansvarig EU/internationella frågor

Central förvaltning, Box 712 791 29 Falun Skicka epost

Sophia Yang

Utredare

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Röd dalahäst mot vit bakgrund. Hjärta med flaggor i.

I Dalarna pågår det regionala utvecklingsarbetet utifrån "Dalastrategin". Dalarna 2020 är en uppdatering av Dalarnas regionala utvecklingsprogram (RUP) Dalastrategin. Strategin identifierar särskilt viktiga områden att satsa på för att stärka Dalarnas tillväxt.

Landstinget Dalarna ska genom sitt internationella arbete:

  • främja utveckling av hälso- och sjukvården, forskning och utveckling, utbildning och kultur och i de områden där landstinget har särskild kompetens
  • sprida kunskaper och erfarenheter i länet och omvärlden
  • ge insikt i och kunskap om vårt medlemskap i EU och de internationella nätverk och organisationer vi samverkar med.

Internationella, nationella och regionala nätverk

Nätverk (sammanställning i pdf-format)

EU-program

Här följer information om ansökningar till EU-program.

EU:s hälsoprogram 2014–2020

Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram vilket innebär att de informerar om och sprider resultat av åtgärder som finansierats av programmet. Läs mer

Horizon 2020

EU:s Ramprogram för forskning och innovation. Läs mer 

Erasmus

EU-program för ungdomar, utbildning och idrott. Läs mer

Tillväxtverket Norra Mellansverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Läs mer

ESF (Europeiska Socialfonden)

Stöder projekt som bl.a. motverkar utanförskap, elevavhopp och främjar kompetensutveckling. Läs mer

Interreg Sverige-Norge

Gränsöverskridande samarbete för att skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Läs mer